Algemene voorwaarden

Levering

Wanneer ontvang ik mijn bestelling?
Gewoonlijk duurt het 3-7 dagen om een ​​bestelling uit te voeren, waarna deze wordt verzonden. De levertijd
hangt af van uw locatie, maar kan als volgt worden geschat:

  • VS: 3–4 werkdagen
  • Europa: 6–8 werkdagen
  • Australië: 2 tot 14 werkdagen
  • Japan: 4–8 werkdagen
  • Overige: 10–20 werkdagen

Vanwege Covid-19 kunnen uitvoeringstijden voor sommige productcategorieën langer zijn dan normaal. De hele branche kampt met uitdagingen en er kan vertraging zijn in de toeleveringsketen, inclusief distributeurs en vervoerders.

Waar wordt mijn bestelling verzonden?
We werken met een on-demand orderafhandelingsbedrijf met vestigingen over de hele wereld!

Naar welke landen wordt er wel/niet verstuurd?
Naar alle landen behalve Cuba, De Krim, Iran, Noord-Korea en Syrië.

Moet ik douanekosten betalen voor mijn bestelling?
Bij internationale bestellingen (buiten de EU, VS of Australië) kunnen extra douane- en belastingkosten in rekening worden gebracht. Over deze vergoeding hebben wij geen controle en dit wordt beoordeeld door uw lokale douanekantoor. Het douanebeleid varieert dus sterk voor elk land. Neem rechtstreeks contact op met uw lokale douanekantoor om te zien of zij invoerrechten en belastingen op uw aankopen heffen.

Mijn bestelling zou er nu moeten zijn, maar ik heb hem nog steeds niet. Wat moet ik doen?
Voordat u contact met ons opneemt, kunt u ons helpen door het volgende te doen:

  • Controleer uw verzendbevestigingsmail op eventuele fouten in het afleveradres
  • Vraag uw plaatselijke postkantoor of ze uw pakket hebben
  • Vraag uw buren voor het geval de koerier het pakket bij hen heeft achtergelaten

Als het verzendadres correct is en het pakket niet op het postkantoor of bij uw buren is achtergelaten, neem dan contact met ons op via support@tjs-art.com met uw bestelnummer.

Houd er rekening mee dat als trackinginformatie aangeeft dat een bestelling is afgeleverd, wij geen verantwoordelijkheid nemen en de bestelling niet opnieuw verzenden. In dat geval is elke vervanging uw verantwoordelijkheid.

Als u een fout in het afleveradres hebt gevonden, kunnen we een vervangende bestelling sturen, maar de kosten van verzending is voor eigen rekening. Zie ook “Verkeerd adres”.

Verkeerd adres
Aangezien vervoerders de actuele verzendtarieven voornamelijk berekenen op basis van de ingevoerde postcode, is het mogelijk dat een onjuist opgemaakt adres kan worden ingevoerd en dat het pakket nog steeds vanuit onze faciliteit kan worden verzonden.

In sommige scenario’s kan de lokale post nog steeds bezorgen, afhankelijk van de fout die is gemaakt bij het invoeren van het adres van de ontvanger.

Als ze het pakket niet kunnen afleveren, wordt het teruggestuurd naar ons hoofdkantoor en wordt u op de hoogte gesteld zodra het is ontvangen. Binnen 4 weken moet u het bijgewerkte en juiste adres bevestigen en de kosten voor het opnieuw verzenden van het pakket bevestigen.

Niet-geclaimde vracht
Zendingen die niet worden opgeëist, worden teruggestuurd naar onze vestiging en u bent aansprakelijk voor de kosten van een terugzending naar uzelf. Niet-geclaimde retouren worden na 4 weken aan een goed doel geschonken op uw kosten (zonder dat wij een terugbetaling doen).

Bestelling volgen
U kunt via de volg-link in de e-mail uw bestelling volgen. Als er een tijdje geen updates zijn, dan vragen we u om contact met ons op te nemen via support@tjs-art.com. We zullen dit dan controleren om te kijken of er iets aan de hand is en hoe we verder gaan.

Ontbinding van de bestelling/overeenkomst
Indien een bestelling niet binnen 30 dagen kan worden geleverd, dan heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. Maakt u gebruik van dit recht, dan zullen eventueel reeds door uw betaalde bedragen door ons aan u worden terugbetaald.

Mocht dit bij hoge uitzondering voorkomen, dan is er al eerder iets aan de hand, en heeft u al contact met ons opgenomen via support@tjs-art.com. Zie ook bestelling volgen.

Bestellingen

Hoe worden uw producten gemaakt?
We werken met een print-on-demand dropshipper. Ze hebben locaties wereldwijd, dus afhankelijk van
waar u ook bent, uw bestellingen worden afgedrukt en verzonden vanuit de faciliteit die dit het meest efficiënt kan doen!

De houten frames voor het canvas worden met de hand in elkaar gezet. Het doek word gespannen en geniet. Verpakkingsmateriaal wordt aangebracht en de canvas wordt in een doos op maat verpakt.

Hoe volg ik mijn bestelling?
U ontvangt een trackinglink via e-mail wanneer uw bestelling wordt verzonden. Mocht u nog vragen hebben over uw tracking of verzending, stuur ons dan een bericht via support@tjs-art.com.

Ik heb een verkeerd / beschadigd product ontvangen, wat moet ik doen?
Het spijt ons als het door u bestelde product beschadigd is aangekomen. Om ons te helpen dit snel voor u op te lossen
kunt u ons binnen een week een e-mail sturen op support@tjs-art.com met foto’s van het beschadigde product, uw bestelnummer en alle andere details die u mogelijk heeft over uw bestelling.
We nemen zo snel mogelijk contact met u op met een oplossing!

Retouren

Wat is het retourbeleid?
Claims voor verkeerd bedrukte / beschadigde / defecte items moeten binnen 4 weken na ontvangst van het product worden ingediend. Voor pakketten die tijdens het transport verloren zijn gegaan, moeten alle claims uiterlijk 4 weken na de geschatte leverdatum worden ingediend. Claims die van onze kant als een fout worden beschouwd, worden op onze kosten gedekt. Neem altijd even contact op via support@tjs-art.com a.u.b.

We bieden geen retouren en omruilingen aan, maar als er iets mis is met uw bestelling, laat het dan weten door contact met ons op te nemen via support@tjs-art.com

Bieden jullie restituties aan?
Restitutie wordt alleen aangeboden aan klanten die de verkeerde artikelen of beschadigde artikelen hebben ontvangen. Als dit van toepassing is, neem contact met ons op via support@tjs-art.com met foto’s van verkeerde / beschadigde items en we regelen dat voor je.

Kan ik een canvas ruilen voor een andere maat?
Op dit moment bieden we geen uitwisselingen aan. Als je niet zeker weet welke maat beter past, bekijk dan onze maattabellen – we hebben er een voor elk item in onze winkel als er meerdere formaten beschikbaar zijn, in de productbeschrijving.

Hoewel zeldzaam, is het mogelijk dat een artikel dat u hebt besteld, verkeerd is geëtiketteerd. Als dat het geval is, laat het dan alsjeblieft weten binnen een week na ontvangst van uw bestelling via support@tjs-art.com.
Voeg uw bestelnummer en foto’s van het verkeerd gelabelde item, en we sturen u een nieuw exemplaar of geven een terugbetaling!

Herroepingsrecht in de EU
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft dan wel indien TJS-art handelt c.q. heeft gehandeld met een Ondernemer.

Herroepingsrecht bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de consument binnen de Europese Unie de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien er gebruikssporen op het product aanwezig zijn dan vervalt de mogelijkheid tot het retourneren van het product.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (zie Bijlage I). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen naar het adres op het modelformulier. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping:
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen naar)

Aan
TJS-art.com
Lire 24
8253EP DRONTEN

— Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en):

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.